Şömine Bilgi Bankası

Şömine Baca Temizliği:

Meşe odunu dışında kullanılacak, yandığında bacada katran bırakacak ağaçlar bacanın kısa sürede dolmasına ve verimliliğin düşmesine neden olur.

Kullanımın fazla olduğunu ve bacanızın temizlenmesi gerekiyorsa, klasik baca temizlemesinin yanında, farklı bir sistemlede bacanızın temizliğini sağlayabilirsiniz. Yıllık tüketim miktarınızın % 15 lik bir kısmını OKALİPTUS veya NARENCİYE ağacı olarak tüketirseniz bacanız fazladan bir uğraşa gerek kalmadan kendiliğnden temizlenecektir.

 

Şömine Cam temizliği:

Şömine kullanımından sonra hazneniz hava perdesi özelliğine sahip değilse camınız bir kaç yakmadan sonra ateşi göremeyeceğiniz kadar isle kaplanır. Satılan şömine cam temizliyicilerden farklı bir metodla da camınız kolayca temizlenebilir. Cam sille nemlendirdiğiniz gazeteyi şömine içindeki külle beraber silerseniz ilk günkü gibi temizlendiğini göreceksiniz.

 

Şömine Çalışma özellikleri:

-Ürünlerimiz sadece odun yakmak için tasarlanmıştır meşe, zeytin, gürgen, kayın ve diğerleri gibi.

-Şömine de özellikle kullanılması gereken meşe ağacıdır. Tercih edilmesinin sebebi diğer ağaçlara göre yanma sırasında dumanı daha az, yanma sonrasında külü daha az olduğundan temizlemesi kolaydır.

-Reçineli ağaçları sürekli yakılmamalıdır, yanma sonrasında dumanla atılan kül parçacıkları ve katran bacanızın normalden daha kısa zamanda cidarlarını doldurup duman çıkışını ve verimli yanmayı azaltacaktır.

-Nem oranı %20’ nin altında olan kuru ağaç kullanılmalıdır. Kesildikten sonra üstü kapalı ve nemsiz ortamda 2 yıl bekletilen ağaçlar bu seviyeye gelebilir.

Yeni kesilmiş ağacın verimi düşüktür, katran oluşmasına neden olur, yanma sırasında duman miktarı artacağından ateşi boğar.

 

Şömineye Odun Yükleme:

-İlk tutuşturmada çıra veya ince tahta parçaları ile tutuşturun. Kâğıt veya benzeri malzemelerle tutuşturmanız halinde, kâğıtların tamamı kül olmayacağından hazne içini temizlerken uçuşup çevreyi kirletebilir.

-Şömineyi ilk yakarken küçük tahta parçalarından başlayarak, büyük parçalara doğru yakılmalıdır. Bu sistemle hem ateşi kontrol etmek, hem de ateşin boğulup en başından yakma işleminden kurtulmuş olursunuz.

-Ateşi haznenin arka duvarına yakın olarak tutuşturun.

-Odunlar yeteri kadar kuru değilse ateşin kenarın da kurutun.

-En iyi şömine yükleme oranı deneme yanılma yolu olmakla beraber en fazla odun doldurma kapasitesi 10, 12, 15 cm çapında 3 veya 4 kütüktür.

-Yanan şömineye odun doldururken klapeyi tamamen ve kapağı yavaşça açınız. Kapağı hızlı açmanız yanan odun dumanının türbülans yaparak içeriye girmesine neden olur.

-Şömine hazneniz açık ve kapalı yanma sistemine sahipse, açık yakmaya başlamadan önce şöminenizi 30 dakika kapalı yakın. Hazne duvarlarının ve bacanızın ısınması şöminenizin açık yanmasını kolaylaştıracaktır.

 

Şömine Soğuk Baca Sorunu:

Şömine kullanımında ısınma verimi ve reel çalışma şartları baca ile orantılı olmakla beraber, iyi yapılmış şömine bacasında bile soğuk kış günlerinde baca içinde ki  soğuk hava ilk yanmada şömineden gelen sıcak dumanın dışarı çıkışına direnç göstererek  tahliye olmasını engeller. Kapalı sistem ve kapaklı şöminelerde problem yaratmasa da açık şöminelerde evin içerisine duman basmasıyla duman ve is kokusuna maruz kalınır.

Çözüm için şömineyi yükleyip tutuşturma işlemini yapmadan ön ısıtma yapılarak bacada ki soğuk hava perdesi dağıtılıp normal yanma   ve baca çekişi sağlanabilir.