Şömine Bacası

Şöminenin sağlıklı çalışması için baca iç ölçüsünün ve yapının konumuna göre uzunluğu çalışmasını direk olarak etkileyecektir.

Hazneli şöminelerde büyüklüğüne göre değişmekle beraber 70 lik hazne için şömine baca iç ölçüsü en az 20 – 30  cm çapında olmalıdır. Mimari görsellik için yapılmakta olan normal ölçülerden çok büyük bacalar, şöminenin yanması sırasında istenmeyen durumlar oluştururlar.

- Baca çekişi uygun olmayacağından türbülans yaparak geri tepmelere neden olur.

- Baca ölçüsünün çok büyük olması, bacadan çıkan kurumların dışarıya atılamamasından tekrar iç mekâna dönmesini ve istenmeyen kirliliğe sebep olur.

- Aşırı hava muhalefeti olan durumlarda çekiş yeterli olmayacağından, verimsiz yanmaya ve geri tepmelere sebep olacaktır.

Şömine bacası uzunluğu, çalışmasını direk etkileyecek haznenin kalitesi kadar önemlidir. Tek katlı binalara ve çatı katına uygulanacak şömine haznesinin verimli olabilmesi için mutlaka geri tepmesiz baca sistemi ve bacaya uygun baca şapkası veya he baca konulmalıdır.

Uygun şömine bacası olmayan veya yapılamayan durumlarda, nadir de olsa soba bacasına şömine uygulaması yapılabilir. Bu tür uygulama yapılacaksa baca hattı çok iyi kontrol edilmelidir. Seçilecek hazne uygun olmalıdır.