Şömine Pratik Bilgileri

Çalışma özellikleri:

-Ürünlerimiz sadece odun yakmak için tasarlanmıştır meşe, zeytin, gürgen, kayın ve diğerleri gibi.

-Şömine de özellikle kullanılması gereken meşe ağacıdır. Tercih edilmesinin sebebi diğer ağaçlara göre yanma sırasında dumanı daha az, yanma sonrasında külü daha az olduğundan temizlemesi kolaydır.

-Reçineli ağaçları sürekli yakılmamalıdır, yanma sonrasında dumanla atılan kül parçacıkları ve katran bacanızın normalden daha kısa zamanda cidarlarını doldurup duman çıkışını ve verimli yanmayı azaltacaktır.

-Nem oranı %20’ nin altında olan kuru ağaç kullanılmalıdır. Kesildikten sonra üstü kapalı ve nemsiz ortamda 2 yıl bekletilen ağaçlar bu seviyeye gelebilir.

Yeni kesilmiş ağacın verimi düşüktür, katran oluşmasına neden olur, yanma sırasında duman miktarı artacağından ateşi boğar.

Şömineyi doldurma:

-İlk tutuşturmada çıra veya ince tahta parçaları ile tutuşturun. Kâğıt veya benzeri malzemelerle tutuşturmanız halinde, kâğıtların tamamı kül olmayacağından hazne içini temizlerken uçuşup çevreyi kirletebilir.

-Şömineyi ilk yakarken küçük tahta parçalarından başlayarak, büyük parçalara doğru yakılmalıdır. Bu sistemle hem ateşi kontrol etmek, hem de ateşin boğulup en başından yakma işleminden kurtulmuş olursunuz.

-Ateşi haznenin arka duvarına yakın olarak tutuşturun.

-Odunlar yeteri kadar kuru değilse ateşin kenarın da kurutun.

-En iyi şömine yükleme oranı deneme yanılma yolu olmakla beraber en fazla odun doldurma kapasitesi 10, 12, 15 cm çapında 3 veya 4 kütüktür.

-Yanan şömineye odun doldururken klapeyi tamamen ve kapağı yavaşça açınız. Kapağı hızlı açmanız yanan odun dumanının türbülans yaparak içeriye girmesine neden olur.

-Şömine hazneniz açık ve kapalı yanma sistemine sahipse, açık yakmaya başlamadan önce şöminenizi 30 dakika kapalı yakın. Hazne duvarlarının ve bacanızın ısınması şöminenizin açık yanmasını kolaylaştıracaktır.